บล็อกนี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivative 3.0 License

Series

RUNE : อักขระแห่งปัญญา ภาค ๒

posted on 14 Feb 2006 11:48 by fantastica in Series

Full Herald Runic : The Second Raid

เกริ่นนำอักขรวิธีของรูน

อักขรวิธี (ต่อ) + Futhorc Rune

แจก font Futhorc + เวทมนต์แห่งรูน

Binding Runes & Runecasting

Runecasting (ต่อ)

การสาปแช่งแบบ Nidstang


Credits :

http://en.wikipedia.org/
http://www.sunnyway.com/runes/
http://www.fortunecity.com/greenfield/tigris/567/id44.htm
http://www.cauldronfarm.com/writing/writingrunes.html
http://cauldronfarm.com/nine/writingrunes.html

[F]inal [F]antasy VII : [A]dvent [C]hildren

posted on 15 Oct 2005 19:52 by fantastica in Series

Final Fantasy : All-Around

Veni, Veni, Venias, Ne me mori facias, Sephiroth!

Final Fantasy : Part of Analysis

[A]dvent [C]hildren : Religious Philosophy Analysis (1)

[A]dvent [C]hildren : Religious Philosophy Analysis (2)

[A]dvent [C]hildren : Religious Philosophy Analysis (3)


ถึงพี่ผึ้ง, คุณเนเมี่ยน ขอบคุณครับที่ตามอ่าน
แต่บทวิเคราะห์ของผมจบแค่ 3 ตอนครับ
เสียใจด้วยเน้อ ^ ^

ตำนานรักอีรอสและไซคี

posted on 02 Sep 2005 18:47 by fantastica in Series

เรื่องรักๆ ของกามเทพ (ภาคต้น)

เรื่องรักๆ ของกามเทพ (ภาคปลาย)